Mid 20th Century G Plan Fresco Series Teak Flyover Retro Desk

Mid 20th Century G Plan Fresco Series Teak Flyover Retro Desk

Mid 20th Century G Plan Teak Flyover Retro Desk

  • 152.5cm (w) x 71cm (h) x 46cm (d)
  • Circa 1960
  • G Plan – Fresco series
  • $1450
Enquire